Utveckling på gång


Utveckling på gång

Fiber.


Efer flera års enträget arbete med fiberfrågan i byn är nu så att Servanet (ägs till del av Strömsunds kommun) erbjuder en lösning för att säkra framtidens tele och datakommunikation. Viktigt här ar att vi anmäler intresse till Servanet så att det går att planera arbetet.


Klicka på länken: Servanet