Hem

Gåxsjö är en by med gamla anor!

Detta törs vi påstå då Arne från Goksjo är omnämnd i det såkallade Mordvikenbrevet från 1410. Byn ligger ca 1,5 mil från Hammerdal i den sydliga delen av Strömsunds kommun och ca 3,5 mil från Föllinge. Våra grannbyar heter Sikås, Raftsjöhöjden, Kakuåsen och mot norr Yxskaftskälen.  Byn är aktiv med ett 20 tal företag. Bygdegårdsföreningen som också driver hemsidan är den sammanhållande byutvecklingsgruppen. Byn har idag egen biograf. Bygdegården går utmärkt att boka för alla typen av möten och sammanskomster. Byn är också känd för sitt vackra läge vid Gåxsjön med den gula korskyrkan väl synlig. Förutom vid gudstjänster används kyrkan för konserter, där kyrkokören och tillresta musiker och sångare medverkar. Under flera år har  Gåxsjö kulturdagar varit ett uppskattat och välbesökt evenemang. I byn finns också en restaurang med fullständiga rättigheter, smejda och mycket mer...


Läs om mer fakta på Wikipedia om:

Gåxsjö by

Gåxsjö Socken

Gåxsjö församling

Gåxsjö kyrka

Gåxsjön