Bio


Gåxsjö Bio

Kommande filmer hittar du snabbast på Facebook i gruppen Gåxsjö Bio

Vi ligger i startskedet för att dra igång bion igen, men avvaktar in i december.


Godisförsäljning vid alla filmvisningar. Biljett 80/100 kr