Utflyktsmål


Vandra efter våra gamla vägar!


Gamla nylandsvägen, börjar i norra delen av byn och går till grannbyn Nyland (5 km) via storån(vad) ut till ön, där var det gamla båtstan. Vi följer myr och skogslandskap, tar man vänster vid skogsbilvägen, så har man ett vindskydd med eldplats vid Storån.Brattåsknäppen.


Utflyktsmål med utsikt över gåxsjön ca 15 min promenad.

Från kyrkan ca 2 km (kör mot Föllinge) till skylten Brattåsen avfarten vänster ett par hundra meter, skylt på vänsterhand.Kälaslåtten.


Orkideér högsesong juli-augusti.

Kör mot byn Raftsjöhöjden ca 5km till skylt och information på höger hand.Älgfloarkipelagen.


Ett natura 2000 område.

En ca 10 mil lång flo(myr) som sträcker sig från Stakafjällen i väster ända ner till Hammerdalssjön.Storälgflotjärn.


Här krävs vana av att ge sig ut i våta myrmarker och en karta över området. 

Här har observerats bla Sångsvan, Vigg och Svarthakedopping.Stolsvika


Våran badplats som ligger efter Lomåsvägen i den norra delen av byn, kör ca 3 km ta av till vänster följ skogsbilvägen ner mot sjön. Vackermyren


I Fyrås, strax söder om Hammerdals samhälle är det kalkrik mark, och gott om orkidéer. Från infarten till Fyrås, vid Europaväg 45 är det skyltat till ett område som kallas Vackermyren. Strax före midsommar brukar den sällsynta guckskon blomma. Sedan visar mängder av andra växter sina färger och former. Tack vare att det är spångat kan man gå torrskodd trots att det är myrlandskap. Det går även köra barnvagn eller rullstol. För den vetgirige finns skyltar på växterna. Är man ute på rätt årstid eller härdad mot mygg finns två rastplatser med möjlighet att grilla korv och koka kaffe.